آخرین اخبـار سازمان
گزارش هفتگی اسفند ماه پروژه تونل مترو اسلامشهر
۱۶ اسفند ۱۳۹۹

گزارش هفتگی اسفند ماه پروژه تونل مترو اسلامشهر

در هفته دوم اسفندماه 35 رینگ سگمنت نصب شده و 53متر حفاری مکانیزه اجراشده است. در قسمت حفاری دستی 12متر لاینینگ و 29 متر کف بند اجرا شده است

گزارش هفتگی اسفند ماه پروژه تونل مترو اسلامشهر
۱۶ اسفند ۱۳۹۹

گزارش هفتگی اسفند ماه پروژه تونل مترو اسلامشهر

گزارش بازدید فرمانده سپاه اسلامشهر از پروژه تونل مترو اسلامشهر
۰۴ اسفند ۱۳۹۹

گزارش بازدید فرمانده سپاه اسلامشهر از پروژه تونل مترو اسلامشهر

بازدید روز یک شنبه 3 اسفندماه فرمانده سپاه ناحیه سیدالشهدا و جمعی از فرماندهان سپاه و بسیج اسلامشهر و معاون عمرانی شهرداری اسلامشهر از روند عملیاتی اجرایی پروژه تونل مترو اسلامشهر

گزارش بازدید فرمانده سپاه اسلامشهر از پروژه تونل مترو اسلامشهر
۰۴ اسفند ۱۳۹۹

گزارش بازدید فرمانده سپاه اسلامشهر از پروژه تونل مترو اسلامشهر

گزارش بهمن ماه پروژه تونل مترو اسلامشهر
۰۲ اسفند ۱۳۹۹

گزارش بهمن ماه پروژه تونل مترو اسلامشهر

مجموع حفاری تا پایان بهمن ماه 2576 و نصب سگمنت 1717 رینگ و درصد پیشرفت 31/64درصد می باشد .در قسمت حفاری دستی 417متر حفاری 294متر رادیه و 246متر لاینینگ تا پایان بهمن ماه اجرا شده است

گزارش بهمن ماه پروژه تونل مترو اسلامشهر
۰۲ اسفند ۱۳۹۹

گزارش بهمن ماه پروژه تونل مترو اسلامشهر

سازمان مدیریت حمل و نقل ریلی
  • سازمان مدیریت حمل و نقل ریلی

    سازمان مدیریت حمل و نقل ریلی اسلامشهر یک سازمان دولتی است که در اسلامشهر و خیابان بهار واقع شده است. و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سماء اسلامشهر قرار گرفته است.